می 10, 2022

پند: نوآوری برای زمین

پند: نوآوری برای زمین ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ طی شش ماه اول سال ۱۳۹۸ من شانس سردبیری مجله نشنال جئوگرافیک فارسی را داشتم. طی این دوره، برنامه‌های […]