انسان‌شناسی برای همه

قصه‌هایی که ما را به هم وصل می‌کنند

 

«انسان‌شناسی برای همه» برای کسانی طراحی شده که درباره دانش انسان‌شناسی چیزی نمی‌دانند. این‌جا با دانش عمومی، «کنجکاوی منحصربفرد» و همین‌طور «شیوه تفکر انسان‌شناختی» آشنا می‌شوید. امیدوارم از آن‌چه یاد می‌گیرید به شکلی معنادار در زندگی‌تان استفاده کنید.

 

  انسان‌شناسی چیست

  تاریخ مختصر انسان

  تنوع فرهنگی انسان

  یک چشم‌انداز جهانی