انسان‌شناسی برای همه

قصه‌هایی که ما را به هم وصل می‌کنند

 

«انسان‌شناسی برای همه» برای کسانی طراحی شده که درباره دانش انسان‌شناسی چیزی نمی‌دانند. این‌جا با دانش عمومی، «کنجکاوی منحصربفرد» و همین‌طور «شیوه تفکر انسان‌شناختی» آشنا می‌شوید. امیدوارم از آن‌چه یاد می‌گیرید به شکلی معنادار در زندگی‌تان استفاده کنید.

 

  انسان‌شناسی چیست

  تاریخ مختصر انسان

  تنوع فرهنگی انسان

  یک چشم‌انداز جهانی

 

 

شن‌باکس

آزمایشگاه بازیگوشی

 

آزمایشگاه بازیگوشی جایی برای تمرین بازیگوشی با انسان‌شناسی است. این‌جا تلاش می‌کنیم از دانش انسان‌شناسی، در خدمت بهبود طراحی استفاده کنیم. انسان‌شناسی نگاهی کل‌نگر و گستره دیدی پهن‌دامنه‌ در اختیار طراح‌ها قرار می‌دهد و به شکلی معنادار، نتیجه طراحی را بهبود می‌بخشد.

 

  طراحی برای ماقبل تاریخ

  عصر تجربه‌های دوزیست

  خانه: یک گفتگوی پراکنده

  طراحی و جادو

  قصه‌گویی برای طراحی