برای تماشا
برای آموختن

یادگیری شیوه‌های یادگیری

این یک دوره آموزشی آنلاین فوق‌العاده کارآمد و مفید است که با استفاده از داده‌های عصب‌شناختی، شیوه‌های کارآمدی برای یادگرفتن در اختیار شما قرار می‌دهد.