یک چشم‌انداز جهانی

وصل کردن نقطه‌ها

برای این‌که بتوانیم پدیده‌های پیش‌روی‌مان در جهان امروز را به کمک «کنجکاوی انسان‌شناسانه» صورت‌بندی کنیم و درباره آن‌ها فکر کنیم، به یک «تصویر بزرگ» به عنوان «زمینه» نیاز داریم. در قدم اوّل، تلاش می‌کنم یک چشم‌انداز جهانی را به عنوان زمینه تمرین‌های بعد ترسیم کنم.

ثبت‌نام کنید

 

 

جلسه اوّل: چالش‌های مشترک

امروز، در ابتدای دهه سوّم قرن ۲۱، همه ما انسان‌ها به عنوان اعضای یک گونه زیستی چالش‌های مشترکی پیش‌روی‌مان داریم؛ چالش‌های زیست‌محیطی، بحران غذا، سالمندی جمعیت، بحران نابرابری و پاندمی‌ها تنها چند نمونه از یک لیست مفصل از چالش‌های پیش روی انسان هستند. در جلسه اوّل، درباره برخی از چالش‌های پیش‌روی گونه انسان‌ خردمندِخردمند گفتگو می‌کنیم.

 

پنجشنبه، ۲۷ مرداد ۱۴۰۱ 

از ساعت ۱۰ تا ۱۳ (ایران)

در نرم‌افزار گوگل‌ میت

 

جلسه دوّم: فرصت‌های مشترک 

در کنار چالش‌های متعدد، حالا انسان‌ها فرصت‌های مشترک زیادی هم دارند؛ بیش از همه، به خاطر این‌که امروز جهان بیش از هر زمان دیگری به هم «متصل» است و این، فرصت‌ بی‌نظیری برای همکاری و یافتن راه‌حل‌های مشترک فراهم می‌کند. در جلسه دوّم، درباره این فرصت‌های مشترک همکاری و یافتن راه‌حل گفتگو می‌کنیم.

 

پنجشنبه، ۳ شهریور ۱۴۰۱ 

از ساعت ۱۰ تا ۱۳ (ایران)

در نرم‌افزار گوگل‌ میت

 

جلسه سوّم: چشم‌انداز مشترک 

چشم‌انداز آینده پیش‌روی انسان همزمان دلهره‌آور و امیدبخش است. درهم‌تنیدگی و وابستگی متقابل هرچه بیشتر مردم و جوامع در سراسر جهان، هر روز اهمیت این چشم‌انداز مشترک جهانی را بیشتر می‌کند. در جلسه سوّم، تصویری از یک چشم‌انداز مشترک جهانی ترسیم می‌کنیم که زمینه‌ای برای تمرین‌های بعد فراهم خواهد کرد.

 

پنجشنبه، ۱۰ شهریور ۱۴۰۱ 

از ساعت ۱۰ تا ۱۳ (ایران)

در نرم‌افزار گوگل‌ میت